LOTOS kompanija d.o.o., HR -10000 Zagreb, Zagrebačka avenija 104/D, tel. +385 / 98 984 2247
Najmoprimac

 • starost vozača najmanje 21 godina 
 • vozačka dozvola stara najmanje 24 mjeseca 
 • vozilom smiju upravljati samo osobe naznačene u ugovoru o najmu 
 • najmoprimac se obavezuje upravljati vozilom prema postojećoj zakonskoj regulativi i sigurnosnim mjerama Republike Hrvatske ili zemlje u kojoj se nalazi

Trajanje najma

 • minimalna dužina najma jest 7 dana u visokoj sezoni,  3 dana u ostalim sezonama
 • kašnjenje u vraćanju vozila dodatno se naplaćuje po cjeniku
 • u slučaju nesreće najmoprimac je obvezan neposredno izvjestiti najmodavca i nadležnu policijsku postaju
 • vozilo se smije koristiti na području Republike Hrvatske i Europske Unije

Primopredaja vozila

 • vozila se preuzimaju u našem centru u Zagrebu, Zagrebačka avenija 104, između 10.00 i 18.00 sati prvoga dana najma
 • dostava vozila u drugo mjesto ili transfer klijenata do mjesta preuzimanja, dodatno se naplaćuje 
 • iznajmljena vozila se vraćaju zadnjeg dana najma, najkasnije do isteka sata u kojem je vozilo preuzeto
 • u slučaju da najmoprimatelj  ne vrati vozilo u datom terminu naplaćuje mu se 20 € po satu zakasnine
 • u slučaju da najmoprimatelj nije prilikom vraćanja vozila nadopunio gorivo koje nedostaje, naplaćujemo dodatak za uslugu punjenja spremnika i za gorivo prema važećem cjeniku 
 • u slučaju da najmoprimac ne izvjesti najmodavca o odgodi termina vraćanja vozila, najmodavac zadržava pravo da izvjesti policiju o utaji i sve daljnje iz toga proizašle troškove snosi najmoprimac
 • u slučaju da zbog više sile najmodavac nije u stanju staviti vozilo na raspolaganje najmodavac ne snosi nikakovu daljnju odgovornost za nastalu moguću štetu osim naknade uplaćenog avansa

Plaćanje

 • Ukoliko najmoprimac želi rezervirati vozilo uplaćuje prema avansnom računu 30% od sveukupne svote najma prema ponudi.
 • Najmoprimac je dužan u slučaju rezervacije uplatiti ostatak svote prema važećoj ponudi najkasnije do 7 dana prije nastupa najma.
 • Rezervaciju je moguće poništiti pismenim putem najkasnije do 15 dana do nastupa najma, u protivnom  se uplaćena svota zadržava  osim u slučaju force majoure ( teška bolest, smrt...) što najmoprimac mora dokazati.
 • Najmoprimac može i unaprijed platiti cijeli iznos najma, a za povrat novca vrijede ista pravila kao i za rezervaciju.
 • Po svakom najmu se jednokratno naplaćuje depozit u visini od 500 € koji se vraca po povratku vozila u ispravnom stanju, a služi kao nadomjestak pri nestanku sitnije opreme ili pri sitnijim kvarovima.


ENDERUHR

Opći uvjeti